Příhláška

Přihlášení na camp/Camp registration

 

Jméno/First name:

Příjmení/Surname:

Vybrat camp/Choose camp:

Datum narození/Date of birth:

Klub/Club:

Pozice/Position:

Výška v cm/Body height:

Váha v kg/Body weight:

Bydliště/Address:

Kontatní e-mail/Contact e-mail:

Kontaktní telefon/Phone nr.: